Buch   IBZ-Service
 
حمل و نقل از فرودگاه
ما شما را از فرودگاه کلن و دوسلدورف به محل اقامتتان انتقال می دهیم
این خدمات ما دارای هزینه بوده و نظر به دوری فرودگاه هزینه ی آن معین می گردد
ما می توانیم تقاضای شما برای اجازه ورود به دانشگاه دویسبورگ ـ اسن را اعمال کنیم
و هم چنین برای ثبت نام شما در دانشگاه دویسبورگ ـ اسن ، اقدام نماییم. برای ثبت نام تان در دانشگاه، لازم است در کشور تان، به سفارت آلمان جهت گرفتن ویزای دانشجویی مراجعه کنید
این سرویس دارای هزینه می باشد
 
بیمه صحیح
هر دانشجوی زبان در آلمان، لازم است خود را در بیمه های شخصی بیمه کند. در این زمینه، می توانیم شما را کمک کنیم تا بیمه ی مناسب را به دست بیاورید

 
حمل و نقل عمومی
کارت شناسنایی دانشجویی دانشگاه دویسبورگ اسن را دریافت می کنند IBZ دانشجویان زبان مربوط به
ما اطلاعات لازم را در زمینه ی ثبت نام برای دانشجویان زبان در موقع ثبت نام برای دانشگاه دویسبورگ ـ اسن به اطلاع می رسانیم
با داشتن کارت شناسنایی دانشجویی، امکان درخواست یک اتاق در خوابگاه دانشجویی و از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و قطار میسر می گردد
همچنین با داشتن کارت شناسنایی دانشجویی امکان آن میرود تا بلیط مناسبتر و ارزان تری را در شرکت حمل و نقل شهر اسن دریافت کرد

 
DHL ارسال مدارک دوره ی کلاس توسط
به کشور تان بفرستیم DHL نظر به تقاضای بخصوص دانشجو، می توانیم مدارک دوره ی کلاس زبان را توسط
مطمین ، سریع و با اعتماد است. این سرویس دارای هزینه ی 100 یورو بوده که همه مخارج را دربر می گیرد DHL پست

 

IBZ gGmbH
Kettwiger Straße 20
45127 Essen
+49  201  29 - 444 - 66
info@ibz-essen.de
www.ibz-essen.de