مرکز آموزش بین المللی و کلاس های زبان آلمانی در شهر اسن خوش آمدید IBZ به
را دریافت می کنند Duisburg – Essen کارت شناسایی دانشگاه Duisburg – Essen با شرط داشتن پذیرش تحصیلی از دانشگاه IBZ دانشجویان مرکز آموزش بین المللی
    
دوره های منظم زبان آلمانی بعدی
DSH برای
شروع می شوند در تاریخ 01.07.2019

تاریخ /قیمت ... 

IBZ-Service ...
ثبت نام در هر زمان میسر است

 
DSH همه ی سطوح آماده سازی

همیشه متقاضیان دانشجویی زیادی می خواهند در آلمان تحصیل کنند
هر کس مدرک فارغ التحصیلی دبیرستان خود را از آلمان دریافت نکرده باشد یا در یک مدرسه به زبان آلمانی در خارج از آلمان انجام داده باشد و
تحویل دهد DSH-2 را برای ورود به دانشگاه با موفقیت با حداقل (Deutsche Sprachprüfung) DSH در آلمان خواهان تحصیل کردن باشد باید در اصل قبل از ثبت نام به تحصیلات عالی امتحان

... بیشتر بخوانید
 

  

مرکز آموزش بین المللی و کلاس های زبان آلمانی در شهر اسن خوش آمدید IBZ به

IBZ gGmbH
Kettwiger Straße 20
45127 Essen
+49  201  29 - 444 - 66
info@ibz-essen.de
www.ibz-essen.de