Chào mừng các bạn đến với Trung tâm đào tạo IBZ tại Essen!
Khóa tiếng Đức DSH kế tiếp khai giảng ngày  01.07.2019

Hãy đăng ký!
Điền đơn online tại đây và gửi tới IBZ gGmbH Essen – Deutsch Sprachkurs
 
 
Tất cả các cấp học để chuẩn bị thi DSH!
Ngày càng nhiều sinh viên ngoại quốc muốn tới du học tại Đức. Những ai tốt nghiệp trung học không phải tại Đức hoặc tại các trường Trung học nói tiếng Đức tại nước ngoài trước khi nhập học phải lấy được chứng chỉ DSH-2 (Chứng chỉ Tiếng Đức đầu vào Cao đẳng và Đại học)
Đọc tiếp

  

Học viên tại Trung tâm đào tạo IBZ
sẽ nhận được thẻ Sinh viên của
Trường Đại học Duisburg-Essen.

IBZ gGmbH
Kettwiger Straße 20
45127 Essen
+49  201  29 - 444 - 66
info@ibz-essen.de
www.ibz-essen.de